Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкту права комунальної власності.

Виконавчий комітет Великодобронської сільської ради оголошує конкурс серед суб’єктів оціночної діяльності для виконання експертної оцінки об’єктів майна, які знаходяться на території.

Великодобронської сільської ради.
Назва та адреса об’єктів:

 • Адмінбудинок загальною площею 676 кв. м. Закарпатська область, Ужгородський район, с. Мала Добронь, вул. Петефі, 56
 • Амбулаторія загальною площею 310,3 кв. м. Закарпатська область, Ужгородський район, с. Велика Добронь, вул. Малодобронська, 129
 • Комплекс будівель та споруд загальною площею 420,8 кв. м. Закарпатська область, Ужгородський район, с. Чомонин, вул. Миру, 91
 • Амбулаторія загальною площею 290,5 кв. м. Закарпатська область, Ужгородський район, с. Чомонин, вул. Широка, 2
 • Адмінбудинок загальною площею 294,8 кв. м. Закарпатська область, Ужгородський район, с. Чомонин, вул. Миру, 95

Замовник, платник робіт з оцінки: виконавчий комітет Великодобронської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області (надалі – Замовник).

Мета оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою передачі його в оренду на конкурентних засадах шляхом проведення електронних торгів (аукціону) з права укладення договору оренди у ЕТС Прозоро. Продажі.

Запланована дата оцінки – 30.06.2021.

Дата оцінки може бути скорегована, але бути не пізнішою за 02.07.2021.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, у складі вищенаведених об’єктів комунальної власності, відсутні.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зі змінами, затвердженими наказом Фонду державного майна України від 11.02.2020 № 227 (далі – Положення), До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них». Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору СОД, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2–5 до Положення формами.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно є нежитлові приміщення, вбудовані в житлові будинки (договори на проведення оцінки аналогічних об’єктів – 2020-2021 років).

Додатково учасник повинен надати:

 1. У довільній формі (на фірмовому бланку у разі наявності) довідку про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору (не пізніше 2018 року) у вигляді таблиці із зазначенням предмету договору, замовника та їх контактних осіб (прізвище та контактний телефон).
 2. Виписки (витягу) з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або довідки (відомості) з єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ);
 3. Довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб), завірена підписом фізичної особи;
 4. Копію паспорту (для фізичних осіб-підприємців), завірену підписом фізичної особи.

Усі скановані аркуші пропозиції учасника повинні бути підписанні уповноваженою особою (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи).
У разі невідповідності вимогам, зазначеним у Положенні, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

За результатами конкурсу переможець зобов’язаний на протязі 5 календарних днів від дати оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті Великодобронської сільської ради направити проект договору на проведення незалежної оцінки комунального майна до Замовника для подальшого його укладення.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті з написом «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначенням назви об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт по оцінці, рецензуванню та реєстрації звіту, строк виконання. Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.

Конкурсна документація подається до виконавчого комітету Великодобронської сільської ради за адресою: 89463, Закарпатська область, Ужгородський район, село Велика Добронь, вул. Чонгор, будинок №2 до 16.00 24 червня 2021 року.

Конкурс відбудеться 25.06.2021 року о 15-тій годині за адресою:

 • 89463, Закарпатська область, Ужгородський район, село Велика Добронь, вул. Чонгор, будинок №2,
 • телефон для довідок: 714-325; 714-256.
Поділитися: