Виїзд за межі України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

10.03.2022

Виїзд за межі України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, передані під опіку, піклування.

Виїзд за межі України дітей, які влаштовані до прийомної сім'ї / дитячого будинку сімейного типу, передані під опіку, піклування, здійснюється у супроводі прийомних батьків / батьків-вихователів / опікуна / піклувальника або уповноваженої ними особи.

У період надзвичайного та воєнного стану допускається уповноваження прийомними батьками / батьками-вихователями / опікунами / піклувальниками інших осіб для супроводження дитини під час перетину державного кордону та перебування в іншій державі. Для цього прийомні батьки / батьки-вихователі або один з них / опікун / піклувальник та супроводжуючий повинні звернутися до органу опіки та піклування за місцем свого фактичного перебування із (відповідною) заявою, в тому числі через електронні засоби комунікації, у якій зазначаються:

 • прізвище, ім’я, по батькові, дата народження кожної дитини;
 • держава прямування;
 • прізвище, ім’я по батькові супроводжуючого.

До заяви додаються (пред'являються):

 • копія паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини;
 • копії паспортів чи інших документів, що посвідчують особу прийомних батьків / батьків-вихователів / опікуна / піклувальника;
 • копія паспорта чи іншого документа супроводжуючого;
 • документи, що підтверджують повноваження прийомних батьків / батьків-вихователів / опікуна / піклувальника;
 • за неможливості надання вищезазначених документів - документи, що містять відомості про особу, які можуть бути визнані державною прикордонною службою України.

Документи можуть бути пред'явлені в електронному форматі в додатку “Дія”. Номер та серія пред’явлених документів зазначаються в заяві.

Органам опіки та піклування необхідно здійснювати облік прийнятих рішень (погоджень) щодо погодження виїзду за межі України дітей в супроводі осіб, уповноважених прийомними батьками / батьками-вихователями / опікунами / піклувальниками та за можливості зберігати копії паспортів таких осіб, а також копії паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини.

Слід брати до уваги, що для виїзду дитини за межі України необхідна наявність таких документів:

 • паспорт громадянина України або свідоцтво про народження дитини, або документи, що містять відомості про особу, які можуть бути визнані Держприкордонслужбою;
 • договір про влаштування дитини до прийомної сім'ї / договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу або його копія;
 • рішення / розпорядження про встановлення опіки (піклування) або його копія;
 • погодження органу опіки та піклування (для дітей, які виїжджають за межі України в супроводі осіб, уповноважених прийомними батьками / батьками-вихователями / опікунами / піклувальниками)

По прибуттю до місця тимчасового перебування особа, яка супроводжувала дітей, має звернутися до консульської установи України в країні перебування для постановки дітей на тимчасовий консульський облік.

Виїзд за межі України дітей, які передані на виховання в сім’ю патронатного вихователя

Діти, які влаштовані в сім’ю патронатного вихователя, можуть виїхати за межі України виключно в супроводі патронатного вихователя.

У період надзвичайного та воєнного стану виїзд за межі України дітей, які передані на виховання в сім'ю патронатного вихователя, здійснюється у разі пред'явлення:

 • рішення органу опіки та піклування / наказу служби у справах дітей про влаштування дитини до сімʼї патронатного вихователя / договору про патронат над дитиною;
 • паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини, документів, що містять відомості про особу, які можуть бути визнані Держприкордонслужбою.

Патронатний вихователь має в обов’язковому порядку будь-яким засобом зв’язку повідомити відповідну службу у справах дітей коли і куди направляються разом з дітьми та / або після прибуття на місце тимчасового перебування. Відповідна служба у справах дітей має відповідно фіксувати таку інформацію, періодично контактувати з патронатними вихователями, в разі потреби надавати їм підтримку.

За можливості патронатний вихователь будь-якими доступними засобами зв’язку повідомляє батькам дитини про виїзд з дитиною за межі України та державу прямування.

По прибуттю до місця тимчасового перебування патронатний вихователь має звернутися до консульської установи України в країні перебування для постановки дитини на тимчасовий консульський облік.

Виїзд за межі України дітей у супроводі одного з батьків або уповноважених ними осіб

У період надзвичайного та воєнного стану допускається виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків.

У період надзвичайного та воєнного стану допускається уповноваження батьками (одним з них) дитини, яка не досягла 16-річного віку, інших осіб для супроводження дитини під час перетину державного кордону та перебування в іншій державі.

Для цього батьки / один із батьків дитини, а також супроводжуючий, повинні звернутися до органу опіки та піклування за місцем свого фактичного перебування з відповідною заявою, зокрема через електронні засоби комунікації, у якій зазначаються:

 • прізвище, ім’я, по батькові, дата народження дитини;
 • держава прямування;
 • прізвище, ім’я по батькові супроводжуючого.

До заяви додаються (пред’являються):

 • копія паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини;
 • копія паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, одного з батьків дитини;
 • у разі відсутності вищезазначених документів - документи, що містять відомості про особу, які визнані Держприкордонслужбою;
 • копія паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, супроводжуючого.

Документи можуть бути пред'явлені в електронному форматі в додатку “Дія”. Номер та серія пред’явлених документів зазначаються в заяві.

Органи опіки та піклування забезпечують невідкладний прийом та розгляд таких заяв, в тому числі через електронні засоби зв’язку. Погодження органу опіки та піклування може бути оформлене листом або шляхом нанесення на заяві напису “Погоджено” та зазначенням назви органу, який надає таке погодження, прізвища, імені, по батькові посадової особи органу опіки та піклування та проставлянням печатки та надсиланням заявнику за допомогою електронних засобів зв’язку.

Органам опіки та піклування необхідно здійснювати облік прийнятих рішень (погоджень) щодо погодження виїзду за межі України дітей в супроводі осіб, уповноважених батьками та, за можливості, зберігати копії паспортів таких осіб, а також копії паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини.

Слід брати до уваги, що для виїзду дитини за межі України необхідно пред’явити паспорт громадянина України або свідоцтво про народження дитини, або документи, що містять відомості про особу, які визнані Держприкордонслужбою.

По прибуттю до місця тимчасового перебування особа, яка супроводжувала дитину, має звернутися до консульської установи України в країні перебування для постановки дитини на тимчасовий консульський облік.

Виїзд за межі України дітей у супроводі баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима

У період надзвичайного та воєнного стану допускається виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима без нотаріально посвідченої згоди батьків дитини.

Слід брати до уваги, що для виїзду дитини необхідна наявність паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (у разі відсутності вищезазначених документів - документів, що містять відомості про особу, які визнані Держприкордонслужбою).

Для підтвердження родинного зв’язку з дитиною надаються (пред'являються) такі документи:

 1. бабою, дідом – свідоцтво про народження одного з батьків дитини або його копія;
 2. повнолітніми братом, сестрою – власне свідоцтво про народження або його копія;
 3. мачухою, вітчимом – свідоцтво про шлюб із одним із батьків дитини або його копія.

У разі відсутності зазначених документів відповідні відомості можуть бути отримані у вигляді витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, у тому числі в електронному вигляді.

По прибуттю до місця тимчасового перебування особа, яка супроводжувала дитину, має звернутися до консульської установи України в країні перебування для постановки дитини на тимчасовий консульський облік.

Поділитися: